LEDNINGEN

Sluta Grävs ledningsgrupp består av 5 personer, samtliga personer arbetar operativt i bolaget.

Ledningen för Sluta Gräv strävar fokuserat och målinriktat för att utveckla bolaget.